Защо да изберем Opencart пред SaaS

Защо да изберем Opencart пред SaaS

OpenCart е самостоятелна платформа за електронна търговия, която трябва да бъде инсталирана на сървър, докато SaaS е софтуер за електронна търговия като услуга, който се предлага като абонаментен план и се хоства от доставчика на услугата.

Ето някои от предимствата на OpenCart пред SaaS:

1 Пълна контрол върху магазина: OpenCart дава пълна контрол на потребителя върху магазина, тъй като той има пълен достъп до файловата система и базата данни на магазина. Това му позволява да изгради магазин, който да отговаря точно на нуждите му.

2 Гъвкавост и разширяемост: OpenCart е много гъвкава платформа и може да се разширява чрез инсталиране на допълнителни модули и теми. Това дава възможност за персонализация и разширение на функционалността на магазина, според нуждите на потребителя.

3 По-ниски разходи: OpenCart е безплатна и отворен код платформа, която не изисква плащане на месечни такси или комисионни. Това прави OpenCart по-икономичен избор в дългосрочен план, особено за големи магазини.

4 Поддръжка на множество магазини: OpenCart има възможност за поддръжка на множество магазини в една инсталация. Това позволява на потребителите да управляват няколко магазина от едно място, което може да бъде много удобно за собствениците на повече от един магазин.

5 Поддръжка на мултиезикови магазини: OpenCart има вградена поддръжка на множество езици, което прави магазина достъпен за по-широк кръг от потребители.

Въпреки това, изборът между OpenCart и SaaS зависи от конкретните нужди на потребителя. SaaS решенията, като Shopify и BigCommerce, могат да бъдат по-удобни за потребители, които не желаят да се занимават